Uw dubbelvoets Pikido Voetmuis in gebruik

Als u uw Pikido voetmuis voor het eerst gaat gebruiken, zijn volgende aandachtspunten goed om te weten:

  • De 15 seconden opstart
  • Het centreren van de bovenplaat
  • Het concept van "werken rond een instelpunt"

15 seconden opstart

Nadat de computer is opgestart, of net nadat de muis is ingeplugd, heeft de muis pakweg 15 seconden nodig om zichzelf automatisch te kalibreren. Gedurende die tijd mag de muis niet bewegen en moeten er dus nog even geen voeten op worden gezet.

Mocht om een of andere reden de kalibratie mislukken (de muis bewoog per ongeluk toch), dan merk je dat doordat de cursor langzaam gaat "weglopen". Als je je voeten van de voetmuis haalt, herkalibreert de voetmuis zich automatisch opnieuw.  Dat duurt weer pakweg 15 sec.

Bovenplaat centreren

Controleer tevoren even of de bovenplaat voor u goed gecentreerd ligt. De uitgangspositie van de bovenplaat is eenvoudig aan te passen door hem een centimeter op te tillen en horizontaal te verplaatsen.

Werken rond een instelpunt

Als het platform dat je met je voeten bedient ongeveer horizontaal is, bevindt de muiscursor zich op een plek op het scherm dat we voor het gemak even "het instelpunt" noemen. Evenredig met het tilten van het platform kun je vanuit die uitgangspositie de muiscursor pixel-precies positioneren. De snelheid van de muis is evenredig met de snelheid van het tilten. In sommige gevallen zul je dat instelpunt willen verplaatsen. Dat kan op drie manieren:

Instelpunt verplaatsen met een "zwiep"

Als je de muiscursor (en het instelpunt) een groot stuk wilt verplaatsen, kun je eerst een korte, snelle beweging maken in die richting en vervolgens met een rustige beweging de gewenste pixel selecteren.

Instelpunt verplaatsen met een "pompje"

Eventueel kun je de "zwiep" voorbereiden door eerst een eindje in de tegenovergestelde richting te bewegen. Het resultaat noemen we een "pompje".

Instelpunt verplaatsen via een "rebound"

Er is een rustiger manier om hetzelfde te bereiken. Dat kan door de voetmuis helemaal schuin in de tegenovergestelde richting te sturen en vervolgens terug te bewegen op een manier die het instelpunt op de gewenste plaats brengt.

In de onderstaande instructievideo worden deze methoden gedemonstreerd.